Bilaga

Förhållande mellan originalets riktning och papperets riktning

Använd den här bilagan när du staplat utskrivet papper som är förtryckt med exempelvis en logotyp.
OBS!
Om du kopierar på baksidan av ett ark som redan skrivits ut fyller du på papperet enligt nedanstående.
Pappersmagasin eller POD Deck-D/Secondary POD Deck-D: Fyll på papperet med utskriftssidan nedåt.
POD Deck Lite-C: Fyll på papperet med utskriftssidan uppåt.

Vid Häftning till höger

Övriga inställningar
Exempel på häftposition
Hörn: Övre höger
Dubbel: Höger
A4
Hörn: Övre höger
Dubbel: Övre
A3, A4R
Hörn: Övre höger
A4
Hörn: Övre höger
Dubbel: Höger
A3, A4R
Förtryckt papper
Påfyllningsplats: Pappersmagasin, POD Deck-D/Secondary POD Deck-D
Förtryckt papper: Framsida ned
Påfyllningsplats:
POD Deck Lite-C
Förtryckt papper: Framsida upp
Original
Påfyllningsplats: Originalglas
Original: Framsida ned
Häftningsinställning
Hörn: Övre höger
Dubbel: Höger
Hörn: Nedre höger
Dubbel: Höger
Hörn: Övre höger
Hörn: Övre höger
Dubbel: Höger
Påfyllningsplats: Dokumentmatare
Original: Framsida upp
Häftningsinställning
Hörn: Övre höger
Dubbel: Höger
Hörn: Nedre höger
Dubbel: Höger
Hörn: Övre höger
Hörn: Övre höger
Dubbel: Höger
Automatisk rotationsinställning
Både PÅ och AV tillgängliga
Både PÅ och AV tillgängliga
Både På och Av är tillgängligt (På när
placerats vertikalt i POD Deck Lite-C/POD Deck-D/Secondary POD Deck-D)
Både PÅ och AV tillgängliga

Vid Häftning till vänster

Övriga inställningar
Exempel på häftposition
Hörn: Övre vänster
Dubbel: Vänster
A4
Hörn: Övre vänster
Dubbel: Övre
A3, A4R
Hörn: Övre vänster
A4
Hörn: Övre vänster
Dubbel: Vänster
A3, A4R
Förtryckt papper
Påfyllningsplats: Pappersmagasin, POD Deck-D/Secondary POD Deck-D
Förtryckt papper: Framsida ned
Påfyllningsplats: POD Deck Lite-C
Förtryckt papper: Framsida upp
Original
Påfyllningsplats: Originalglas
Original: Framsida ned
Häftningsinställning
Hörn: Övre vänster
Dubbel: Vänster
Hörn: Övre höger
Dubbel: Höger
Hörn: Översta vänstra
Hörn: Övre vänster
Dubbel: Vänster
Påfyllningsplats: Dokumentmatare
Original: Framsida upp
Häftningsinställning
Hörn: Övre vänster
Dubbel: Vänster
Hörn: Övre höger
Dubbel: Höger
Hörn: Översta vänstra
Hörn: Övre vänster
Dubbel: Vänster
Automatisk rotationsinställning
Både PÅ och AV tillgängliga
Både PÅ och AV tillgängliga
Både På och Av är tillgängligt (På när
placerats vertikalt i POD Deck Lite-C/POD Deck-D/Secondary POD Deck-D)
Både PÅ och AV tillgängliga

Vid Ingen häftning

Övriga inställningar
Exempel på häftposition
A4
A3, A4R
A4
A3, A4R
Förtryckt papper
Påfyllningsplats: Pappersmagasin, POD Deck-D/Secondary POD Deck-D
Förtryckt papper: Framsida ned
Påfyllningsplats: POD Deck Lite-C
Förtryckt papper: Framsida upp
Original
Påfyllningsplats: Originalglas
Original: Framsida ned
Påfyllningsplats: Dokumentmatare
Original: Framsida upp
Automatisk rotationsinställning
Både På och Av tillgängligt (På när
har fyllts på horisontellt i POD Deck Lite-C/POD Deck-D/Secondary POD Deck-D)
Både PÅ och AV tillgängliga
Både På och Av är tillgängligt (På när
placerats vertikalt i POD Deck Lite-C/POD Deck-D/Secondary POD Deck-D)
Både PÅ och AV tillgängliga
6Y5R-0XA