Lägg till omslag

I det här läget kan du ange att maskinen automatiskt ska lägga till främre och bakre omslag. Du kan använda en annan typ av papper än för huvuddokumentet. Du kan också ange om det ska kopieras på omslagen.
Du kan välja färgat papper, tjockt papper och andra papperstyper för främre och bakre omslag.
*1 Utskrivet främre omslag
*2 Utskrivet bakre omslag
VIKTIGT!
Se till att du anger papperstypen på rätt sätt, i synnerhet när du använder tungt papper eller andra typer av specialpapper. Om du inte ställer in rätt papperstyp kan bildkvaliteten försämras. Dessutom kan fixeringsenheten bli smutsig, papperet kan fastna och utrustningen kan gå sönder.

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Lägg till omslag].
3.
Välj typ av omslag och utskrift → tryck på [OK].
För att välja papper för omslagen, tryck på [Ändra] för <Välj papper> → välj papper → tryck på [OK].
VIKTIGT!
Välj papper av samma format för [Omslag fram] och [Omslag bak].
Om du anger ett annat pappersformat för någon av funktionerna, ändras också formatet för de andra funktionerna automatiskt till det nya pappersformatet. Om du växlar till en annan papperskälla men använder samma pappersformat, ändras dock inte inställningarna för de andra funktionerna.
Innan du matar papper från Document Insertion Unit-N, ladda papper i Document Insertion Unit-N och ange pappersformat.
För att mata papper från Document Insertion Unit-N, välj [Iläggs- enhet 1] eller [Iläggs- enhet 2]. Om papperet matas från Document Insertion Unit-N för det aktuella jobbet, trycker du på [Ändra Infoga 1 papper] eller [Ändra Infoga 2 papper] för att välja papper för omslag.
OBS!
Om du väljer [Lämna tom] för det främre och/eller bakre omslaget infogas ett pappersark från den papperskälla som du valde i steg 3 som främre och/eller bakre omslag.
Om du matar omslagspapper från Document Insertion Unit-N, väljer du [Lämna tom].
Om du använder förtryckt papper (exempelvis med företagets logotyp) som främre eller bakre omslag, välj [Lämna tom]. Annars sker utskriften på det förtryckta papperet.
Om du väljer [Skriv ut på framsida], [Skriv ut på baksida] eller [Skriv ut på båda sidor] för det främre och/eller bakre omslaget infogas ett pappersark från den papperskälla som du valde i steg 3 som främre och/eller bakre omslag till utskriften. Maskinen kopierar sedan på framsidan, baksidan eller båda sidorna av det främre och/eller bakre omslaget.
4.
Tryck på [Stäng].

VIKTIGT!
Om [Häfta] har valts, se"Högsta antal ark som kan häftas" för information om det totala antalet ark som kan häftas, inklusive främre och bakre omslag
OBS!
Om du kopierar på omslaget eller iläggsbladen inräknas dessa ark i det sammanlagda antalet kopior. De räknas dock inte om arken är tomma.
Om du vill ange både [Lägg till omslag] och [Infoga ark], välj samma pappersformat.
Om du matar främre och bakre omslag från Document Insertion Unit-N, kan du inte skriva ut på omslagen.
6Y5R-0W4