Skriva ut datum

I det här läget kan du skriva ut datum på kopiorna.
1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Utskrifts- datum].
3.
Ange bildens riktning och utskriftsplacering.
Riktning:
[Stående bild]:
Tryck här om du placerar originalen stående.
[Liggande bild]:
Tryck här om du placerar originalen i sidled.
Stående bild
Liggande bild
Vertikal placering
Horisontell placering
Vertikal placering
Horisontell placering
Du kan trycka på [Ange detaljer] om du vill justera utskriftsplaceringen.
För att justera utskriftspositionen, tryck på [X] eller [Y] → justera utskriftspositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK].
OBS!
Om du anger två av [Sidnumrering], [Kopiesats- numrering] eller [Vatten- stämpel] för att skriva ut på samma position, visas ett bekräftelsemeddelande när du trycker på .
4.
Ange utskriftsinställningarna för datumet.
Tryck på listrutan <Format> → välj storlek på datumet.
Tryck på listrutan <Färg> → välj färg på datumet.
Tryck på <Datumformat> listrutan → välj datumformat.
Ange önskat datum med - (siffertangenterna).
OBS!
Om inget datum har angetts, skrivs det datum som angetts i [Datum-/tidsinställningar] ut. Kontrollera att datum- och tidsinställningarna är korrekta. (Se "Aktuellt datum och klockslag".)
Tryck på [Utskriftstyp].
Välj utskriftstypen → tryck på [OK].
Om du väljer [Transparent] justerar du halvtonstätheten genom att trycka på [Ljus] eller [Mörk].
5.
Tryck på [OK] → [Stäng].

VIKTIGT!
Utskriftsprestanda kanske inte blir optimala, beroende på originalets innehåll och kombinationen av inställningar.
Om du använder [Utskrifts- datum] med [Lägg till omslag] eller [Infoga ark], skrivs inte siffror ut på de infogade sidorna.
OBS!
6Y5R-0WR