Infoga ark vid kopiering på overheadfilm

I det här läget kan du automatiskt infoga mellanlägg mellan varje kopia när du kopierar till overheadfilm. Du kan även kopiera innehållet på overheadfilmen på mellanläggen.
Om du inte vill skriva ut på iläggsbladen:
Använd inställningen [Lämna tom] om du vill mata ut utskrivna overheadfilmer och blanka mellanlägg växlande.
*1 Overheadfilm
*2 Tomma iläggsblad
Om du vill skriva ut på iläggsbladen:
Använd inställningen [Utskrift] om du vill mata ut utskrivna overheadfilmer och utskrivna mellanlägg växlande.
*1 Overheadfilm
*2 Utskrivna iläggsblad
VIKTIGT!
A4 är det enda pappersformatet som är tillgängligt för läget Omslagsark för overheadfilm.

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Omslagsark f overheadfilm].
3.
Ange om utskrift ska ske på omslagsarken → tryck på [OK].
Om du vill ange formatet för overheadfilm att skriva ut, tryck på [Ändra] för <Overh. format> → välj overheadformat → tryck på [OK].
För att ange storleken för omslagsarken, tryck på [Ändra] för <Arkformat omsl> → välj storlek på omslagsarken → tryck på [OK].
4.
Tryck på [Stäng].

VIKTIGT!
Även om en efterbehandlare är ansluten, kan du inte använda några av lägena i [Efterbehandling] med [Omslagsark f overheadfilm].
OBS!
Tomma mellanlägg räknas inte som kopior i maskinens räkneverk.
Kopiorna matas ut med den kopierade sidan nedåt med omväxlande overheadfilm och mellanlägg.
6Y5R-0WA