Arbetssättet Snabbfärg

Du kan kopiera eller skriva ut genom att välja utseende på bilden med en enkel tangenttryckning. Du kan välja mellan följande 6 alternativ.
Kraftiga färger
Med den här inställningen kan du kopiera med kraftigare färgnyanser och högre färgmättnad.
Dämpade färger
Med den här inställningen kan du kopiera med dämpade färgnyanser och lägre färgmättnad.
Ljusare bild
Med den här inställningen kan du kopiera eller skriva ut med ljusare färgnyanser genom att minska tätheten och samtidigt behålla en bra balans i hela bilden.
Mörkare bild
Med den här inställningen kan du kopiera eller skriva ut med mörkare färgnyanser genom att öka tätheten och samtidigt behålla en bra balans i hela bilden.
Högdageråtergivning
Med den här inställningen kan du kopiera eller skriva ut de delar av bilden mer verklighetstroget som har en tendens att återges som vita. Detta åstadkoms genom att kopieringsexponeringen ökas i partier med låg exponering.
Sepiaton
Med den här inställningen kan du göra kopior eller utskrifter som ser ut som gammaldags fotografier.
1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Justera snabbfärg].
3.
Välj önskad snabbfärgsfunktion → tryck på [OK].
Du kan kombinera olika snabbfärgsfunktioner, men följande funktioner kan inte användas tillsammans:
[Kraftiga färger] och [Dämpade färger]
[Ljusare bild] och [Mörkare bild] och [Högdager- återgivning]
OBS!
Om du väljer [Sepiaton], visas [Enfärg] på skärmen med grundläggande kopieringsfunktioner.
4.
Tryck på [Stäng].

VIKTIGT!
Inställningarna för Snabbfärg är i själva verket förinställda färgbalansinställningar. Det innebär att om du ändrar inställningar för snabbfärgsläget ändras också redan inställda färgbalansinställningar.
6Y5R-0WE