Använda skärmen med grundläggande funktioner för expresskopiering

Det här avsnittet beskriver vad du bör tänka på när du använder skärmen med grundläggande funktioner för expresskopiering.

Popup-fönster i skärmen med grundläggande funktioner för expresskopiering

När du trycker på vissa tangenter visas popup-fönster i skärmen med grundläggande funktioner för expresskopiering. Tryck på [OK] för att stänga popup-fönstren.
Exempel: Popup-fönstret som visas när du trycker på [Fstr.].

Nedtonade tangenter

Tangenter för läge som inte kan användas i kombination med ett valt kopieringsläge blir nedtonade.
Exempel: [Bok2 sidor] är inställt.

Meddelanden

Beroende på de kopieringsläge du har valt, kan och ett meddelande visas. I det här fallet kan du inte välja dessa lägen i kombination med de valda lägena.
Exempel: Om du placerar ett original i dokumentmataren när [Bok2 sidor] har angetts.

OBS!
För anvisningar om hur du ändrar visningen av skärmen med grundläggande funktioner för kopiering, se "Växla skärmbild med grundläggande kopieringsfunktioner"
6Y5R-0X8