Justera bildskärpan

Du kan justera skärpan för att kopiera text eller linjer med högre kontrast. Du kan också minska skärpan för halvtonspunkter i utskrivna foton etc. för att kopiera med en mjukare bild.
Låg
Om du kopierar ett original som innehåller rastrering, exempelvis en tryckt bild, kan det resultera i en moiréeffekt (ett slags vågmönster). Använd [Låg] om du vill minska den här effekten och skapa en renare kopia.
Med Låg
Utan Låg
Hög
Den här inställningen förstärker kanterna på originalbilden så att tunn eller svag text återges med skarpare kontrast. Inställningen är särskilt lämplig när du scannar och kopierar stenciler och svaga blyertsteckningar.
Med Hög
Utan Hög
1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Skärpa].
3.
Tryck på [Låg] eller [Hög] för att ändra skärpan i områdena Text och Foto/bild.
Ställ inställningen mot [Hög] i Text om du vill kopiera text och linjer skarpt. Använd [Låg] i Foto/bild om du vill kopiera original som innehåller tryckta fotografier eller andra rastrerade bilder.
4.
Tryck på [OK] → [Stäng].
6Y5R-0WJ