Skriva ut en fil i en inlåda för konfidentiella fax

1.
Tryck på → [Fax/I-fax inlåda] → [Inlåda för konfiden. fax].
2.
Välj önska inlåda.
3.
Välj den fil som du vill skriva ut → tryck på [Utskrift].
4.
Tryck på [Starta utskrift].
OBS!
Tryck på [Ta bort filen efter utskrift] om du vill att den valda filen ska tas bort automatiskt när den har skrivits ut.

VIKTIGT!
Du kan endast skriva ut lagrade filer med samma inställningar som när de togs emot.
OBS!
Du kan inte skriva ut flera filer samtidigt. Om du vill skriva ut flera filer väljer du och skriver ut en fil åt gången.
6Y5R-14K