Avlägsna klammerspill (Finisher-AN/Saddle Finisher-AN)

När facket för klammerspill för Finisher-AN/Saddle Finisher-AN blir fullt, visas en animering med ett meddelande om att avlägsna klammerspill på pekskärmen.
Platsen för Finisher-AN eller Saddle Finisher-AN visas i följande bild.
Följ anvisningarna nedan för att ta bort klammerspillet.
OBS!
Finisher-AN och Saddle Finisher-AN är tillvalsprodukter.

1.
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2.
Under häftenheten sitter facket för klammerskräp. Dra ut facket.
3.
Släng klammerskräpet.
OBSERVERA
Var noga med att inte vidröra klammerspillet när du slänger de, eftersom det kan leda till personskada.
4.
Återställ facket till sitt ursprungsläge.
Kontrollera att facket för klammerskräp är inskjutet så långt det går.
5.
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
OBSERVERA
Var försiktig när du stänger luckan så att du inte klämmer fingrarna.
6Y5R-0L2