Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare

Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare hjälper dig att stänga dokumentmataren. Detta är en tillvalsprodukt för arkmataren.

Delarna och deras funktioner

1.
Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare
Stänger dokumentmataren.
6Y5R-03L