Long Sheet Tray-C

Vid utskrift på papper vars längd i matningsriktningen är 487,8 mm eller längre monterar du Long Sheet Tray-C på matningssidan (vid efterbehandlaren).

Delarna och deras funktioner

1.
Förlängningsutmatningsfack
Fäst det här facket på utmatningssidan (vid efterbehandlaren).
OBS!
Förlängningsutmatningsfacket kan endast monteras på fack C för Finisher-AN/Saddle Finisher-AN.
6Y5R-03K