Ändra basvikten

Du kan ändra basvikt för den egna papperstypen.
OBS!
Om du anger ett värde som skiljer sig från den faktiska pappersvikten, kan pappersstopp uppstå och bildkvaliteten påverkas negativt.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hant. av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/ redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Basvikt>.
5.
Tryck på [-] eller [+] för att ange pappersvikten → [OK].
6.
Tryck på [OK].
6Y5R-0F1