Justera hastigheten för pappersöverföring i inverterings-/utmatningsområdet

Om problem som dålig utskriftskvalitet eller pappersstopp inträffar, justerar du hastigheten för överföring i inverterings-/utmatningsområdet. Detta kan lösa problemen.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
Den här inställningen påverkar hur papper överförs inuti maskinen. Om du plötsligt gör en större justering kan detta orsaka pappersstopp. Börja med en liten justering och öka värdet gradvis.
Beroende på vilken typ av utskriftskvalitetsproblem som uppstått, kan du justera olika alternativ samtidigt. För mer information, se (Se "Justering av pappersöverföring ".)
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hant. av papperstyp].
3.
Välj papperstypen för att justera från listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Pprsöverf. inv./utmatn. omr.>.
5.
Tryck på [-] eller [+] för att ändra korrigeringsvärdet → tryck på [OK].
Du kan också ange värden med siffertangenterna.
6.
Tryck på [OK].
6Y5R-0HR