Justera fläktnivån för pappersseparation

Du kan justera fläktnivån för sidofläkt och den övre fläkten för den egna papperstypen. Den här inställningen används för papper som är påfyllt i POD Deck Lite-C, POD Deck-D eller Secondary POD Deck-D.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. För mer information om hur du ändrar dessa inställningar, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
Fläktnivån måste inte justeras eftersom detta utförs automatiskt i huvudenheten. Du kan dock justera fläktnivån i syfte att förhindra pappersstopp, matning av flera papper i taget eller vikta hörn.
Den enda ändringsbara inställningen för POD Deck Lite-C är sidofläktnivån.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hant. av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/ redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Just. fläktnivå papperssep.>.
5.
Tryck på [-] eller [+] för att justera nivån för <Sidofläkt> eller <Övre fläkt> → [OK].
Du kan också använda siffertangenterna för att ange nivå.
Information om varje alternativ visas nedan:
[-5] till [-1]:
Välj detta när områden med hög täthet inte skrivs ut jämnt eller när skrynklingsmängden är på en ovanligt hög nivå på grund av brist på fukt, pappersegenskaper och varierbara fukttillstånd.
[0]:
Standardinställningen.
[1] till [5]:
Välj alternativet om det ofta inträffar pappersstopp eller när temperaturen och luftfuktigheten är hög.
6.
Tryck på [OK].
6Y5R-0H0