Justera positionen för hålslagning

Beroende på typen av papper kan det hända att hålens placering vid hålslagning skiljer sig något åt mellan varje pappersark. Du kan i så fall finjustera hålens placering för att kompensera för felet. Om hålens placering exempelvis skiljer sig åt på flera papperstyper i läget Iläggsblad, kan du göra finjusteringar av placeringen i det här läget.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. För mer information om hur du ändrar dessa inställningar, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hant. av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/ redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Justera hålslagens placering>.
5.
Tryck på [] eller [] för att justera hålens placering → [OK].
Om du vill att positionen för hålslagningen ska skiftas mot nederkanten, ökar du inställningens värde.
Om du vill att positionen för hålslagningen ska skiftas mot överkanten, minskar du inställningens värde.
6.
Tryck på [OK].
6Y5R-0FX