Återkalla och ta bort favoritinställningar

1.
Tryck på → [Scanna och lagra].
2.
Välj önskad brevlåda → tryck på [Scanna].
3.
Tryck på [Favorit- inst.].
4.
Välj önskad knapp.
Återkalla favoritinställningar:
Ta bort favoritinställningar:
Återkalla favoritinställningar:
Tryck på [OK].
Tryck på [Ja].
OBS!
Du kan ändra de återkallade inställningarna före scanning.
Ta bort favoritinställningar:
Tryck på [Radera].
Tryck på [Ja].
OBS!
Namnet på knappen tas inte bort. För att ändra namnet, tryck på [Ändra namn].
Tryck på [Avbryt].
6Y5R-11S