Arbetsgång för Scanna och lagra-åtgärder

I det här avsnittet beskrivs de grundläggande scannings- och lagringsfunktionerna steg för steg.
OBS!
Innan du använder funktionen kan det vara lämpligt att läsa följande:
Knapp för huvudström och energisparläge (Se "Knapp för huvudström och energisparläge".)
Skriva tecken i pekskärmen (Se "Skriva tecken i pekskärmen".)
Rutinunderhåll (Se "Underhåll".)
Om du använder Hantering av avdelnings-ID, se "Registrera avdelnings-ID och PIN-kod"
6Y5R-11F