Välja originaltyp

Du kan välja originaltyp manuellt efter typ av bild.
Text/tryckt bild
Text/fotoutskrift
Karta
Färgkopia original
Tryckt bild
Läget för fotoutskrift
Text
Text/tryckt bild
Det här läget passar bäst för original som innehåller både text och fotografier (tryckta bilder).
Text/fotoutskrift
Det här läget passar bäst för original som innehåller både text och foton.
Karta
Det här läget passar bäst för original som innehåller detaljerad grafik, t.ex. en karta.
Färgkopia original
Det här läget passar bäst för original i form av färgkopior.
Tryckt bild
Det här läget passar bäst för bilder som skrivits ut med rastrering.
Läget för fotoutskrift
Det här läget passar bäst för fotografier som skrivits ut på fotopapper.
Text
Det här läget passar bäst för kopiering av textoriginal. Du kan också kopiera stenciler eller blyertsoriginal tydligt i det här läget.
1.
Tryck på → [Scanna och lagra].
2.
Välj önskad brevlåda → tryck på [Scanna].
3.
Tryck på [Originaltyp].
4.
Välj originaltypen.
För att justera prioritetsnivån för bearbetning av text/foto välj [Text/tryckt bild], [Text/foto utskrift], [Karta] eller [Färgkopia original] → tryck på [Justera nivå] → välj [Textprioritet] eller [Fotoprioritet] → tryck på [OK].
[Textprioritet]: Verklighetstrogen återgivning av text prioriteras.
[Fotoprioritet]: Verklighetstrogen återgivning av fotografier prioriteras, så att moiréeffekten blir så liten som möjligt.
Du kan justera prioritetsordningen för text/foto. Om du vill återge texten så troget som möjligt, tryck på [Textprioritet] → flytta indikatorn åt vänster. Om du vill återge foton så troget som möjligt, tryck på [Fotoprioritet] → flytta indikatorn åt höger.
5.
Tryck på [OK].

VIKTIGT!
Om du scannar ett original som innehåller rastrering, exempelvis ett tryckt fotografi, kan det resultera i en moiréeffekt (ett slags vågmönster). Om detta inträffar kan du mildra effekten genom att använda [Skärpa]. (Se "Justera bildskärpan".)
OBS!
Om originalet är en overheadfilm/klar film/genomskinlig film, väljer du originaltyp → justerar exponeringen till den lämpligaste nivån för originalet.
6Y5R-11X