Ställa in bildprioritet

I det här läget kan du ställa in maskinen så att den automatiskt väljer om utskriftskvaliteten på originalet ska prioriteras framför utskriftskvaliteten på den lagrade bildformen. Du kan även välja dessa inställningar manuellt.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Utskriftsin- ställningar].
3.
Tryck på [Prioritera placerad bildkvalitet].
4.
Ange följande inställning → tryck på [OK].
Information om alternativen visas nedan.
[Auto]:
Maskinen väljer automatiskt utskriftskvaliteten på originalet eller bildformen.
[Prioritera original]:
Utskriftskvaliteten på originalbilden prioriteras.
[Prioritera form]:
Utskriftskvaliteten på bildformen prioriteras.
6Y5R-07S