Framsida upp/framsida ned


[Face Down]*, [Face Up]

Med den här inställningen anger du i vilken riktning utskriftsytan matas ut till utmatningsfacket.

[Face Down]

Det utskrivna ytan (framsidan vid 2-sidig utskrift) matas ut nedåt.

[Face Up]

Det utskrivna ytan (framsidan vid 2-sidig utskrift) matas ut uppåt.
Vid utskrift av flersidiga dokument:
Framsida ned
Framsida upp
OBS!
Du kan inte använda [Face Up] i kombination med Hålslagning, Z-vikning, Häfta, Häfte, Sadelhäftning och Mellanlägg för overheadfilm.
6Y5R-09C