Document Insertion Unit-N (tillval)

I det här avsnittet beskrivs hur du åtgärdar pappersstopp som uppstår i Document Insertion Unit-N. Platsen för Document Insertion Unit-N visas i följande bild.
VIKTIGT!
Delen på Document Insertion Unit-N kan vara i vägen för efterbehandlaren när pappersstopp ska åtgärdas. Lyft upp iläggsenheten innan du avlägsnar pappersstopp från efterbehandlaren.
OBS!
Följande bild indikerar platsen för pappersstoppet. Se bilden för att ta bort papper som har fastnat.
* Frontlucka
Document Insertion Unit-N är en tillbehörsprodukt.
Följ stegen nedan och kontrollera platsen för pappersstoppet och anvisningarna som visas på pekskärmen för att ta bort papper som har fastnat.

1.
Ta bort det papper som inte har fastnat från Document Insertion Unit-N.
2.
Ta bort papper som fastnat i den övre luckan (I-I1) på iläggsenheten.
1. Öppna den övre luckan (I-I1) på iläggsenheten.
2. Ta bort allt papper som fastnat.
3.
Ta bort allt papper som har fastnat i styrskenan (I-I2).
1. Öppna styrskenan (I-I2).
2. Ta bort allt papper som fastnat.
4.
Stäng styrskenan (I-I2) och den övre luckan (I-I1).
1. Stäng styrskenan (I-I2).
2. Stäng den övre luckan (I-I1).
OBSERVERA
Var försiktig när du stänger styrskenan och den övre luckan, så att du inte klämmer fingrarna.
5.
Öppna iläggsenheten.
6.
Ta bort allt papper som har fastnat i styrskenan (I-I3).
1. Öppna styrskenan (I-I3).
2. Ta bort allt papper som fastnat.
7.
Stäng styrskenan (I-I3) och iläggsenheten.
1. Stäng styrskenan (I-I3).
2. Stäng iläggsenheten.
OBSERVERA
Var försiktig när du stänger styrskenan och iläggsenheten, så att du inte klämmer fingrarna.
8.
Öppna frontluckan på Document Insertion Unit-N.
9.
Öppna styrskenan (I-A1).
OBSERVERA
Var försiktig när du öppnar styrskenan (I-A1), så att du inte klämmer fingrarna.
10.
Ta bort allt papper som har fastnat i styrskenan (I-A1).
1. Ta bort allt papper som fastnat.
2. Stäng styrskenan (I-A1).
OBSERVERA
Var försiktig när du stänger styrskenan så att du inte klämmer fingrarna.
11.
Öppna styrskenan (I-A2).
OBSERVERA
Var försiktig när du öppnar styrskenan (I-A2), så att du inte klämmer fingrarna.
12.
Vrid vredet (I-A3) och ta bort allt papper som har fastnat.
1. Vrid vredet (I-A3) i pilens riktning (moturs).
2. Ta bort allt papper som fastnat.
13.
Stäng styrskenan (I-A2) och frontluckan.
1. Stäng styrskenan (I-A2).
2. Stäng den främre luckan.
OBSERVERA
Var försiktig när du stänger styrskenan och luckan, så att du inte klämmer fingrarna.
OBS!
Om ett meddelande om pappersstopp visas även när stoppet har åtgärdats, kontrollerar du om det finns något papper kvar genom att öppna inmatningsstyrskenan.
14.
Lägg tillbaka papperet i iläggsenheten.
15.
Följ anvisningarna på skärmen.
OBS!
Skärmen som indikerar riktningarna för hur papperstopp åtgärdas visas upprepade gånger till pappersstoppet har åtgärdats.
6Y5R-0RL