Åtgärda pappersstopp i Multi Function Professional Puncher-B och Document Insertion Unit-N (tillval)

För att åtgärda papperstopp i Multi Function Professional Puncher-B och Document Insertion Unit-N, se handboken för Multi Function Professional Puncher-B.
Platsen för Multi Function Professional Puncher-B ochDocument Insertion Unit-N anges i följande bild.
6Y5R-0S5