Sadelhäftningsenheten för Saddle Finisher-AN

I det här avsnittet beskrivs hur du åtgärdar klammerstopp som uppstår i sadelhäftningsenheten för Saddle Finisher-AN. Platsen för Saddle Finisher-AN visas i följande bild.
VIKTIGT!
Var försiktig när du hanterar tillbehören som har monterats på maskinen. När en lucka på ett tillval är öppen för att byta klammerpatron, tömma hålslagningsspill, slänga pappersspill, slänga klammerspill eller åtgärda pappers- eller klammerstopp, kan utskrifter fortfarande matas ut om andra tillvalsenheter fungerar normalt och de inte är en del av åtgärderna.
Ta bort alla utmatade ark från häftesfacket innan du åtgärdar klammerstoppet.
OBS!
Saddle Finisher-AN är en tillvalsprodukt.
Om det inträffar ett pappersstopp och ett klammerstopp samtidigt, bör du åtgärda pappersstoppet före klammerstoppet.
Följ stegen nedan och kontrollera platserna för klammerstopp och följ anvisningarna som visas på pekskärmen för att ta bort de klamrar som fastnat.

1.
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2.
Dra ut klammerbehållaren från sadelhäftningsenheten (F-C4).
1. Dra ut sadelhäftningsenheten (F-C4).
2. Dra ut klammerbehållaren.
3.
Håll i klammerbehållarens vänstra och högra sida och fäll ned fliken på behållaren.
4.
Ta bort alla utskjutande klamrar och klamrar som har fastnat från klammerpatronen.
OBSERVERA
Var försiktig så att du inte skadar dig på klamrarna.
5.
Återställ fliken på behållaren till sitt ursprungliga läge.
6.
Återställ klammerbehållaren till dess ursprungliga läge i sadelhäftningsenheten.
När du sätter tillbaka klammerbehållaren måste du alltid se till att den sätts in med pilarna riktade så som visas i diagrammet.
7.
Skjut in sadelhäftningsenheten (F-C4) i maskinen och stäng efterbehandlarens frontlucka.
1. Skjut försiktigt tillbaka sadelhäftningsenheten (F-C4) in i maskinen.
Kontrollera alltid att sadelhäftningsenheten är intryckt så långt det går.
2. Stäng den främre luckan på efterbehandlaren.
OBSERVERA
Var försiktig när du återför sadelhäftningsenheten och stänger luckan, så att du inte klämmer fingrarna.
VIKTIGT!
Kom ihåg att ändra läge på klamrarna manuellt i sadelhäftningsenheten när du har åtgärdat klammerstoppet. (Se "Placering av klamrar för sadelhäftning".)
6Y5R-0SA