Nemožno nainštalovať ovládač triedy USB

Táto téma vysvetľuje, čo robiť, ak nedokážete správne nainštalovať ovládač triedy USB.
1.
Skontrolujte, či sú počítač aj tlačiareň správne pripojené USB káblom a či je tlačiareň zapnutá.
2.
Zobrazte položku [Správca zariadení].
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [] → kliknite na položku [Správca zariadení].
Vo Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Otvorte okno [Ovládací panel] > [Hardvér a zvuk] > [Správca zariadení].
Vo Windows Vista/Server 2008
Otvorte okno [Ovládací panel] > [Systém a údržba] > [Správca zariadení].
3.
Odstráňte ovládače triedy USB zobrazované v položke [Radiče Univerzálnej sériovej zbernice].
Vyberte názov používanej tlačiarne a kliknite na položku [Odinštalovať].
Neodstraňujte iné položky, len ovládače triedy USB. Ak omylom odstránite niečo iné, systém Windows môže prestať správne fungovať.
Ak sa ovládače triedy USB budú zobrazovať v položke [Ostatné zariadenia], nenainštalovali sa správne. Vyberte ovládače triedy USB a odstráňte ich podľa používaného operačného systému.
4.
Ak sa zobrazí dialógové okno [Odinštalovať zariadenia], kliknite na [Odinštalovať].
5.
Zavrite položku [Správca zariadení].
6.
Zavrite položku [Ovládací panel].
7.
Odpojte USB kábel od počítača a reštartujte systém Windows.
8.
Odinštalujte ovládač podľa časti „Odinštalovanie ovládača“ a potom nainštalujte ovládač triedy USB podľa časti „Výber [Pripojenie USB] na inštaláciu“.
DÔLEŽITÉ
Ak nedokážete správne dokončiť inštaláciu ovládača, pred pokusom o opätovné nainštalovanie ovládač odinštalujte.