Zmena predvolených nastavení tlače

Predvolené nastavenia zaregistrované v ovládači môžete zmeniť na požadované nastavenia tlače.
Ak ich zmeníte na svoje často používané nastavenia, nebudete ich musieť nastaviť pri každej tlači.

Predpoklady

Inštalácia ovládača

Postupy

1.
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → kliknite na [Predvoľby tlače].
3.
Kliknite na každú kartu na obrazovke nastavení tlače → nastavte požadované položky.
Vysvetlenie nastavení nájdete v pomocníkovi.
4.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy