Inštalácia zadaním súboru inf

Ovládač môžete nainštalovať zadaním súboru inf s funkciou pridania tlačiarne v systéme Windows. Nasledujúci postup predpokladá inštaláciu so štandardným TCP/IP portom.

Predpoklady

Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Potvrďte IP adresu zariadenia.
Pripravte súbor inf.
Získajte ovládač z webovej stránky Canon (https://global.canon/) alebo z dodaného CD-ROM a pripravte súbor inf.
Súbor inf je uložený v priečinku [Driver], ktorý sa nachádza v priečinku získaného ovládača.
Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Postupy

1.
Spustite sprievodcu pridaním tlačiarne v systéme Windows.
Pri spustení z [Nastavenie] (platí len pre Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Kliknite na [Zariadenia] → kliknite na [Pridať tlačiareň alebo skener] v [Tlačiarne a skenery].
(2) Kliknite na tlačidlo [Požadovaná tlačiareň nie je v uvedená zozname].
Pri spustení z ovládacieho panela
(1) Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] → kliknite na [Pridať tlačiareň].
(2) Po zobrazení okna na výber zariadenia kliknite na položku [Požadovaná tlačiareň nie je v uvedená zozname].
2.
Vyberte možnosť pridania lokálnej tlačiarne a pokračujte na ďalší krok.
3.
Vyberte položku [Vytvoriť nový port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne [Typ portu] → kliknite na položku [Ďalej].
4.
Zadajte IP adresu zariadenia v poli [Názov hostiteľa alebo adresa IP] → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zariadenie nedá nájsť, možno bolo rozpoznané ako neznáme zariadenie. V takom prípade kliknite na položku "Otvoriť detaily".
[+][-]
5.
Na obrazovke [Pridať tlačiareň] kliknite na položku [Z disku].
6.
Kliknite na [Prehľadávať] → a vyberte pripravený súbor inf.
7.
V zozname [Tlačiarne] vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť → kliknite na položku [Ďalej].
8.
Nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Dokončiť].
Nainštalované zariadenie sa zobrazuje v časti [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows Ovládací panel.

Príbuzné témy