Одночасний друк файлів

Кілька файлів можна об’єднати в один і надрукувати. За допомогою програми Canon PageComposer можна змінити параметри друку для редагування об’єднаного файлу.
Тут описано процедуру виконання операцій за допомогою піктограм на панелі інструментів Canon PageComposer. Операції можна також виконувати з меню.
1.
Відкрийте [Основні параметри], [Настроювання сторінки], [Кінцева обробка], [Джерело паперу] чи [Якість].
2.
Виберіть [Редагування й попередній перегляд] у списку [Спосіб виведення] → натисніть [OK].
Якщо потрібно встановити спосіб виведення після об’єднання файлів, натисніть [Докладні відомості] → виберіть спосіб виведення в списку [Спосіб виведення після редагування та попереднього перегляду] → натисніть [OK].
3.
Натисніть [OK] → натисніть [Друк] або [OK] на екрані друку.
Відобразиться головний екран Canon PageComposer.
4.
Повторіть кроки 1–3 для кожного файлу, який потрібно об’єднати.
5.
На головному екрані Canon PageComposer виберіть у списку файли, які потрібно об’єднати → натисніть [] (Поєднати документи).
6.
У діалоговому вікні [Поєднати] за потреби встановіть ім’я в полі [Ім'я документа].
7.
Якщо потрібно змінити параметри друку, натисніть аркуш [Параметри друку] → налаштуйте потрібні елементи → натисніть [Поєднати].
Поточні параметри можна перевірити у вікні попереднього перегляду.
Якщо потрібно видалити сторінку, виберіть її у вікні попереднього перегляду → натисніть [Видалити].
8.
На головному екрані Canon PageComposer виберіть об’єднаний файл → натисніть [] (Друк).

Пов’язані теми