Аркуш [Профіль]

Можна редагувати, імпортувати й експортувати профілі. Якщо відредагувати профілі на стороні сервера в середовищі спільних принтерів, зміни відобразяться в профілях клієнтів.
[Список профілів]
Дає змогу відобразити зареєстровані профілі у вигляді списку. Щоб змінити порядок розташування профілів, виберіть профіль і натисніть [] (Перемістити вище) чи [] (Перемістити нижче).
ПРИМІТКА
Профілі, позначені червоною точкою (), — це попередньо зареєстровані профілі, які не можна відредагувати чи видалити.
[Параметри перегляду]
Дає змогу відобразити вміст вибраного профілю у вигляді списку.
[Додати]/[Редагування] > діалогове вікно [Додати/редагувати профіль]
Дає змогу додати новий профіль або відредагувати параметри профілю, зареєстрованого користувачем. Установіть значення параметрів [Ім’я] та [Піктограма]. За потреби введіть коментар у полі [Коментар]. Перемикаючись між аркушами, налаштуйте відповідні параметри. Якщо потрібно перевірити поточні параметри в списку, натисніть [Параметри перегляду].
[Редагування]
Дає змогу редагувати параметри профілю, зареєстрованого користувачем.
[Видалити]
Дає змогу видалити вибраний профіль.
[Ім’я], [Коментар]
Дає змогу відобразити ім’я та коментар вибраного профілю. Можна редагувати імена та коментарі зареєстрованих користувачами профілів.
[Імпорт]
Дає змогу імпортувати профіль, збережений як файл «*.cfg», і додати його в список [Список профілів].
[Експорт]
Дає змогу експортувати профіль, вибраний у списку [Список профілів], і зберегти його як файл «*.cfg».
[Визначення властивостей документа]
Дає змогу встановити параметри на екрані параметрів друку драйвера. Ця функція корисна, якщо потрібно обмежити використання параметрів друку на комп’ютерах-клієнтах у середовищі спільних принтерів.
[+][-]

Пов’язані теми