Перед використанням

Щоб увімкнути функції, які підтримує використовуваний пристрій, і надсилати факси, потрібно налаштувати додаткові модулі пристрою. Їх наведено на аркуші [Параметри пристрою] > [Отримати відомості про пристрій]. Проте якщо їх не вдається отримати, налаштуйте їх вручну на аркуші [Параметри пристрою].
Залежно від пристрою завдання, що надсилаються факсом із драйвера, може не бути вказано в журналі сервера друку PS. Крім того, у журналі можуть реєструватися неправильні відомості про завдання, що надсилаються через NetWare.
Якщо вибрати факсимільну плату, несумісну з використовуваною моделлю принтера, і вибрати лінію, яка не відповідає припустимій лінії для надсилання, факс може бути надіслано за іншою лінією.
Якщо в драйвері встановити функцію, яку не підтримує використовуваний пристрій, це може призвести до неочікуваного результату передавання чи неможливості надсилати факси.
Приклади цього наведено нижче.
Налаштування драйвера таким чином, щоб використовувалися позначення відправника, позначення часу передавання, функції підадреси, функції автентифікації або функція для параметра [Установити для кількості адресатів, яких можна вказати одночасно, значення 2000] незалежно від того, чи ці функції підтримує пристрій, який ви використовуєте.
Налаштування режимів автентифікації та режиму зв’язку через IP-факс, які не підходять для пристрою, який ви використовуєте.
Найновіший драйвер розміщено на веб-сайті Canon. Перевірте умови експлуатації тощо й за необхідності завантажте відповідне програмне забезпечення.
Міжнародний веб-сайт Canon: https://global.canon/
Набір функцій, доступних для використання, може змінюватися залежно від факторів, наведених нижче.
Пристрій, який використовується, і його параметри
Версія мікропрограми пристрою
Структура параметрів пристрою
Версія драйвера
Комп’ютерне середовище, яке використовується
У разі надсилання факсу з програми Windows Store можна встановити обмежену кількість функцій, тому що неможливо відобразити наявний у драйвері екран параметрів передавання факсів.
Не змінюйте параметри, пов’язані з країною або регіоном, в операційній системі. Це може спричинити проблеми з відображенням адресної книги.
Вміст на екрані, процедури тощо, зображені й описані в посібнику, можуть відрізнятися від фактичних.
У цьому посібнику використовуються приклади з ОС Windows 10.