Toegewezen formaten bij het selecteren van de scanner

Dit beschrijft specifieke formaten en invoervoorbeelden bij het selecteren van de scanner.
Toegewezen formaten omvatten de opgavemethode via IP-adres (IPv4 of IPv6 verbinding) en de opgavemethode via hostnaam.

Voor IP-adressen (IPv4 verbinding)

XXX.XXX.XXX.XXX
XXX: 0 - 255 decimaal
Bruikbare tekens: cijfers (0-9) en punt (.)

Voor IP-adressen (IPv6 verbinding)

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX: 16-bit hexadecimaal
Bruikbare tekens: cijfers (0-9), letters (a-f en A-F), en dubbele punt (:)
Voorbeeld: 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
Als de getallen in iedere sessie beginnen met nullen, kunt u de begin-nullen weglaten.
Voorbeeld: f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
Als de nul-secties voortduren, kunt u ze weglaten door :: op te geven. Maar deze weglating is beperkt tot één voortzetting.
Voorbeeld 1: 1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
Voorbeeld 2: 1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc

Bij het opgeven van een hostnaam

U kunt de hostnaam opgeven in de vorm van hetzij 'hostnaam + subdomeinnaam + domeinnaam' of slechts 'hostnaam'.
Wanneer hostnaam + subdomeinnaam + domeinnaam zijn opgegeven:
Voorbeeld: Server1234.canon.co.jp
Bij het opgeven van slechts de hostnaam:
Voorbeeld: Server1234
OPMERKING
U kunt ook een IP-adres en hostnaam opgeven buiten het subnet (netwerk met dezelfde netwerkidentificatie) .