Tabblad [Algemene instellingen]

U kunt de basisitems instellen voor het scannen.
U kunt van [] tot [] op het tabblad in volgorde bedienen om te scannen met algemene instellingen geconfigureerd.
[Scanmethode]
Selecteer de methode voor het plaatsen van de originelen en het te scannen oppervlak.
[Formaat origineel]
Selecteer het originele formaat.
[+][-]
[Type origineel]
Selecteer de geschikte modus voor het type origineel.
[Kleurenmodus]
Selecteer de kleurenmodus van het origineel.
[+][-]
[Voorbeeld]
Als u een origineel op de glasplaat plaatst, verschijnt het voorbeeld van het origineel met de huidige instellingen.
U kunt ook het scanbereik in het voorbeeldgebied opgeven. Het scanbereik wordt weergegeven met stippellijntjes.
Deze functie kan worden gebruikt als [Glasplaat] is geselecteerd in [Scanmethode] en iets anders dan [Auto] is geselecteerd in [Formaat origineel].
[Resolutie]
Stelt de resolutie in. U kunt ook handmatig een getal invoeren, in stappen van één dpi.
De aangesloten apparaten kunnen verschillende instelbare resoluties hebben.
[Scannen]
Scant het origineel met de huidige instellingen.

Verwante onderwerpen