Installasjonsforberedelser og forholdsregler

Dette forklarer forberedelsene som må gjøres for å installere driveren og forholdsreglene som må tas under installasjonen.

Skaffe installeringsprogrammet

Du skaffer installeringsprogrammet på én av følgende måter.
Last ned fra nettstedet (32-bits- og 64-bits-versjoner)
Last ned Setup-versjonen av driveren fra Canons nettsted (https://global.canon/)
Medfølgende CD-ROM

Velge skanner

Du kan bruke enheten du har valgt i dialogboksen [Velg skanner] som vises etter at du har installert skanneren. Første gang du bruker skanneren, velger du skanner etter å ha fullført følgende.
Angitte formater når du velger skanner
Bekreft IP-adressen eller vertnavnet til enheten som skal brukes.
Informasjon om nettverksinnstillingene til enheten finner du i bruksanvisningen
Bekreft innstillingene for godkjenningfunksjonen du vil bruke (hvis du kan bruke godkjenningfunksjonen)
VIKTIG
Hvis du vil vise en enhet i søkeresultater via vertnavnet, må du registrere enheten i DNS og stille inn revers DNS-søk. Hvis den ikke er registrert, øker søketiden og resultatet vil være en IP-adresse. Informasjon om DNS-innstillinger finner du i enhetens håndbok eller rådfør deg med nettverksansvarlig.

Forholdsregler under installasjon

Ta hensyn til følgende elementer under installasjonen.
Hvis du får frem et spørsmål om å gi tillatelse for endringer på datamaskinen, tillat disse endringene.
Hvis en Windows Security-skjerm indikerer at utgiver av driveren ikke kan verifiseres vises, tillat installasjon.
I miljøer der driveren allerede er installert, oppdateres den eksisterende driveren når du installerer den nye driveren.