Przed użyciem

Najnowsze oprogramowanie jest publikowane w witrynie firmy Canon. Należy sprawdzić środowisko operacyjne itp. i pobrać odpowiednie oprogramowanie, jeśli to konieczne.
Witryna Canon Global: https://global.canon/
Funkcje, których można użyć, mogą zależeć od poniższych czynników.
Używane urządzenie i jego ustawienia
Wersja oprogramowania układowego urządzenia
Struktura opcji urządzenia
Używany sterownik
Wersja sterownika
Używane środowisko komputerowe
Zawartość ekranu, procedury itd. pokazane i opisane w podręczniku mogą różnić się od faktycznie wyświetlanych.
W przykładach w niniejszym podręczniku użyto systemu Windows 11.