Sprawdzenie przed instalacją

W tej części przedstawiono czynności sprawdzające, które należy wykonać w celu przeprowadzenia prawidłowej instalacji sterownika.