Copyright

Copyright CANON INC. 2023
Zabrania się powielania, przekazywania, przechowywania w systemie, przepisywania oraz tłumaczenia na jakikolwiek język, w tym język komputerowy, którejkolwiek części niniejszej publikacji w jakikolwiek sposób: elektroniczny, mechaniczny, magnetyczny, optyczny, chemiczny, ręczny lub inaczej bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Canon Inc.