Oznaczenia używane w podręczniku

W tej części wyjaśniono symbole i ustawienia używane w niniejszym podręczniku.

Symbole stosowane w tym podręczniku

W niniejszym podręczniku przedstawiono wyjaśnienia elementów i operacje, których należy przestrzegać podczas używania sterownika. Użyto do tego celu odpowiednich symboli oznaczających, co następuje.
WAŻNE
Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego korzystania z produktu i uniknięcia uszkodzeń tego produktu.
UWAGA
Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury. Zdecydowanie zaleca się zapoznanie się z tymi elementami.

Informacje dotyczące ustawień

W tym podręczniku nazwy ustawień wyświetlane na ekranie komputera przedstawiono w sposób pokazany na poniższych przykładach.
Przykład:
[Skanuj]
[OK]