Karta [Ustawienia podstawowe]

Można ustawić podstawowe elementy do skanowania.
Można postępować według kroków od [] do [] na karcie, aby przeprowadzić skanowanie przy użyciu ogólnych skonfigurowanych ustawień.
[Metoda skanowania]
Umożliwia wybór metody umieszczania oryginałów i powierzchni do skanowania.
[Rozmiar oryginału]
Umożliwia wybór formatu oryginału.
[+][-]
[Typ oryginału]
Umożliwia wybór trybu odpowiedniego dla typu oryginału.
[Tryb koloru]
Umożliwia wybór trybu koloru dla oryginału.
[+][-]
[Podgląd]
Gdy oryginał zostanie umieszczony na płycie roboczej, umożliwia wyświetlenie jego podglądu z aktualnymi ustawieniami.
Można również określić zakres do skanowania w obszarze podglądu. Zakres, który ma być skanowany, jest wyświetlany z liniami przerywanymi.
Ta funkcja jest używana, gdy opcja [Płyta szklana] jest wybrana w obszarze [Metoda skanowania], a w obszarze [Rozmiar oryginału] wybrana jest inna opcja niż [Auto].
[Rozdzielczość]
Umożliwia ustawienie rozdzielczości. Można również ręcznie wprowadzić wartość liczbową w odstępach co jeden dpi.
Rozdzielczość, jaką można ustawić, różni się w zależności od podłączonego urządzenia.
[Skan]
Umożliwia zeskanowanie oryginału z aktualnymi ustawieniami.

Tematy pokrewne