Wyniki nie są wyświetlane według nazwy hosta podczas wykrywania urządzeń

W przypadku wybierania skanera poprzez wykrywanie urządzeń (*) w sieci urządzenia te mogą nie być wyświetlane według nazwy hosta.
W tym przypadku przyczyny mogą być następujące. Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w części „Rozwiązanie”.
* Procedura wykrywania urządzeń została opisana poniżej.
(1) W obszarze Color Network ScanGear 2 Tool kliknij opcję [Wybierz skaner] → wybierz pozycję [Wyszukaj skanery w sieci] w wyświetlanym oknie dialogowym.
(2) Wybierz pozycję [Adres wyświetlany w wynikach wyszukiwania] > [Adres IP lub nazwa hosta] → kliknij przycisk [Szukaj].

Przyczyna

Wystąpił problem ze statusem serwera DNS lub ustawienia DNS są nieprawidłowe.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić następujące kwestie.
Czy adres serwera DNS jest ustawiony w ustawieniach sieciowych komputera?
Czy nieprawidłowy adres serwera DNS jest ustawiony w ustawieniach sieciowych komputera?
Czy serwer DNS działa?
Czy urządzenie, które ma być używane, jest zarejestrowane w strefie wyszukiwania wstecznego serwera DNS?
Aby uzyskać informacje na temat ustawień DNS, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Tematy pokrewne