Innan användning

Den senaste drivrutinsprogramvaran finns tillgänglig på Canons webbplats. Kontrollera systemkrav osv., och ladda ned lämplig programvara om så krävs.
Canons globala webbplats: https://global.canon/
De funktioner du kan använda kan variera utifrån följande omständigheter.
Den enhet du använder och dess inställningar
Enhetens firmwareversion
Enhetens alterantivstruktur
Den skrivardrivrutin som du använder
Drivrutinsversionen
Den datormiljö du använder
Skärminnehållet, procedurerna etc. som visas och beskrivs i handboken kan skilja sig från de som visas.
I den här handboken förklaras exempel med Windows 11.