Beteckningar som används i den här handboken

Här förklaras symboler och inställningar som används i den här handboken.

Symboler som används i den här handboken

I den här handboken markeras anvisningar som måste följas vid användning av drivrutinen med följande symboler.
VIKTIGT!
Anger krav och begränsningar för användning. Läs sådana punkter noga så att du använder produkten på rätt sätt och undviker skador på produkten eller annan egendom.
OBS!
Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur. Vi rekommenderar att du läser sådana meddelanden.

Om inställningar

I den här handboken betecknas inställningsnamn som visas på skärmen på följande sätt.
Exempel:
[Scanna]
[OK]