Fliken [Grundinställningar]

Du kan ange de grundläggande inställningarna för skanning.
Du kan använda [] till [] på fliken för att skanna med angivna allmänna inställningar.
[Skanningsmetod]
Välj metod för att placera originalen och ytan som ska skannas.
[Originalstorlek]
Välj originalets storlek.
[+][-]
[Originaltyp]
Välj läget som är lämpligt för originalets typ.
[Färgläge]
Välj originalets färgläge.
[+][-]
[Förhandsgranska]
När du lägger ett original på glasskivan förhandsgranskas det med de aktuella inställningarna.
Du kan även ange området som ska skannas i förhandsgranskningsläget. Området som skannas visas med prickade linjer.
Den här funktionen kan användas när du har valt [Dokumentglas] i [Skanningsmetod] och någon annan inställning än [Auto] i [Originalstorlek].
[Upplösning]
Anger upplösningen. Du kan även ange siffror manuellt i steg om en dpi.
Upplösningen som kan anges varierar beroende på den enhet som är ansluten.
[Skanna]
Skannar originalet med aktuella inställningar.

Närliggande information