Před použitím

Nejnovější software ovladačů je k dispozici na webu společnosti Canon. Ověřte si prosím požadavky na operační systém apod. a stáhněte si příslušný software.
Globální web Canon: https://global.canon/
Použitelné funkce se mohou lišit v závislosti na níže uvedených podmínkách.
Na vámi používaném zařízení a jeho nastavení
Na verzi firmwaru zařízení
Struktura voleb zařízení
Používaný ovladač
Na verzi ovladače
Na prostředí vámi používaného počítače
Obsah obrazovky, postupy apod., které jsou zobrazeny a popsány v této příručce, se mohou lišit od skutečně zobrazených.
V této příručce jsou používány příklady založené na systému Windows 11.