Zápisy používané v této příručce

Zde jsou vysvětleny symboly a nastavení používané v této příručce.

Symboly používané v této příručce

V této příručce jsou pro vysvětlení položek a operací, které musí být dodržovány při používání ovladače, stanoveny symboly označující následující.
DŮLEŽITÉ
Označuje provozní požadavky a omezení. Tyto položky si pečlivě přečtěte, abyste mohli výrobek správně obsluhovat a aby nedošlo k poškození výrobku.
POZNÁMKA
Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení postupu. Důrazně doporučujeme si tyto poznámky přečíst.

Informace o nastavení

V této příručce jsou názvy nastavení zobrazované na obrazovce počítače uvedeny jako v následujících příkladech.
Příklad:
[Skenovat]
[OK]