Po naskenování originálů na 100 % se skenování zastaví a dokončení procesu skenování nějakou dobu trvá

Pokud je povolena funkce Brána Windows Firewall, může dokončení procesu skenování chvíli trvat.
V tomto případě mohou být zodpovědné následující příčiny. Při řešení problému postupujte podle pokynů v části „Řešení“.

Příčina

V bráně Windows Firewall nemusí být povolena komunikace přes port UDP.
Řešení
Povolte komunikaci přes port UDP, jak je uvedeno v následujícím postupu.
(1) Zobrazte [Síť a internet] z [ Nastavení] v nabídce Start.
(2) Klikněte na [Upřesnit nastavení sítě] > [Brána Windows Firewall].
(3) Klikněte na [Upřesnit nastavení] v dolní části obrazovky [Firewall a ochrana sítě].
(4) Zkontrolujte, zda v nastavení [Color Network ScanGear 2] existuje následující sada [Příchozí pravidla] na zobrazené obrazovce.
Karta [Protokoly a porty]: [Typ protokolu] > [UDP], and [Místní port] > [Konkrétní porty] (číslo portu 56338)
POZNÁMKA
Nastavení umožňující komunikaci s portem UDP se běžně konfiguruje automaticky při instalaci tohoto ovladače.
Pokud ne, řiďte se následujícím postupem.
(5) Vyberte možnost [Příchozí pravidla] → vyberte [Nové pravidlo] z nabídky [Akce].
(6) V nabídce [Průvodce vytvořením nového příchozího pravidla], nastavte postupně následující položky → klikněte na [Další].
[Typ pravidla]: [Port]
[Protokol a porty]: [UDP]/[Konkrétní místní porty] (zadejte 56338.)
[Akce]: [Povolit připojení]
[Profil]: Vyberte pouze [Privátní].
(7) Zadejte název podle svého výběru do položky [Název] → klikněte na [Dokončit].
Přidané pravidlo se zobrazí v seznamu [Příchozí pravidla].