Kullanmadan Önce

En yeni sürücü yazılımı Canon web sitesinde yayınlanır. Lütfen işletim ortamını vb. doğrulayın ve uygun yazılımı gerektiği şekilde indirin.
Canon Küresel Sitesi: https://global.canon/
Kullanabileceğiniz işlevler aşağıdaki koşullara göre değişebilir.
Kullandığınız aygıt ve ayarları
Aygıtın bellenim sürümü
Aygıtın seçenek yapısı
Kullanmakta olduğunuz sürücü
Sürücü sürümü
Kullanmakta olduğunuz bilgisayar ortamı
Kılavuzda görüntülenen ve açıklanan ekran içeriği, prosedürler vb. gerçekte görüntülenenlerden farklı olabilir.
Bu kılavuzda, Windows 11 kullanım örnekleri açıklanmaktadır.