ข้อกำหนดของระบบ

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระบบที่จำเป็นสำหรับการใช้ไดรเวอร์

ระบบปฏิบัติการ

Windows 10/11
Windows Server 2016/Server 2019/Server 2022
หมายเหตุ
ไม่รองรับการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อม Server Core ของระบบปฏิบัติการ Windows Server
หากคุณต้องการใช้ Color Network ScanGear 2 ในระบบปฏิบัติการ Windows Server ให้เปิดใช้งานฟังก์ชั่นประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป และเริ่มใช้งานบริการ WIA สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด ให้ดูไฟล์ Readme

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานกับซอฟต์แวร์ข้างต้นได้อย่างราบรื่น
ความจุหน่วยความจำ
Windows 10 (x86): อย่างน้อย 1GB
Windows 10 (x64)/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022: อย่างน้อย 2GB
ความจุฮาร์ดดิสก์
ขณะติดตั้ง: ประมาณ 100MB
ขณะใช้ไดรเวอร์: ประมาณสองเท่าของขนาดภาพที่ถูกสแกน
จอภาพที่มีความละเอียดในการแสดงผลอย่างน้อย 1024x768 จุด และอย่างน้อย 256 สี

อินเทอร์เฟซการสื่อสาร

โฮสต์อะแดปเตอร์ของเครือข่ายที่สามารถสื่อสารบน Ethernet โดย TCP/IP หรือ UDP/IP

เครื่องสแกน

Color imageRUNNER/imageRUNNER ADVANCE/imagePRESS/imageRUNNER/MF ซีรี่ส์

แอปพลิเคชันที่รองรับฟังก์ชั่นต่อไปนี้

TWAIN 32 บิต
WIA 1.0/2.0

ภาษาที่ใช้แสดงร่วมกันของไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการ

ระบบจะไม่รับประกันความถูกต้องในการทำงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาษาไดรเวอร์ที่รองรับและภาษาที่ใช้แสดงของระบบปฏิบัติการ ขอแนะนำให้คุณติดตั้งภาษาที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเริ่มโปรแกรมติดตั้ง

ภาษาไดรเวอร์ที่รองรับ

ภาษาอังกฤษ / ภาษาอาระบิก / ภาษาบาสก์ / ภาษากาตาลา / ภาษาจีนประยุกต์ / ภาษาจีนดั้งเดิม / ภาษาเช็ก / ภาษาเดนมาร์ก / ภาษาดัตช์ / ภาษาฟินแลนด์ / ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาเยอรมัน / ภาษาฮังการี / ภาษาอิตาลี / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาเกาหลี / ภาษามาเลย์ / ภาษานอร์เวย์ / ภาษาโปแลนด์ / ภาษาโปรตุเกส / ภาษารัสเซีย / ภาษาสโลวัก / ภาษาสเปน / ภาษาสวีเดน / ภาษาไทย / ภาษาตุรกี / ยูเครน / ภาษาเวียดนาม

ขอบเขตการรับประกันการทำงาน

ภาษาของระบบปฏิบัติการที่รวมอยู่ในภาษาไดรเวอร์ที่รองรับ
ภาษาของระบบปฏิบัติการที่ไม่รวมอยู่ในภาษาไดรเวอร์ที่รองรับ
ติดตั้งด้วยภาษาที่ตรงกับระบบปฏิบัติการ
รับประกัน
--
ติดตั้งด้วยภาษาที่ไม่ตรงกับระบบปฏิบัติการ
รับประกัน*1
ไม่รับประกัน*2
*1 เค้าโครงอาจเสียหายหรือไดรเวอร์อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง
*2 รับประกันการทำงานเมื่อติดตั้งด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เค้าโครงอาจเสียหายหรือไดรเวอร์อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง