Persediaan Pemasangan dan Langkah Berjaga-jaga

Ini menerangkan prosedur persediaan yang diperlukan untuk memasang pemacu dan langkah berjaga-jaga yang harus diambil semasa pemasangan.

Mendapatkan Pemasang

Anda boleh mendapatkan pemasang dengan mana-mana cara berikut.
Muat turun dari tapak web (versi 32 bit dan 64 bit)
Muat turun pemacu versi Setup daripada laman web Canon (https://global.canon/).
Dibekalkan CD-ROM
Versi 64 bit mungkin hilang, bergantung kepada CD-ROM.

Pilihan Pengimbas

Anda boleh menggunakan peranti yang anda pilih dalam kotak dialog [Pilih Pengimbas] yang dipaparkan selepas penyiapan pemasangan sebagai pengimbas. Semasa anda menggunakan pengimbas buat pertama kali, pilih pengimbas selepas menyelesaikan yang berikut.
Format Yang Ditetapkan Apabila Memilih Pengimbas
Sahkan alamat IP dan nama hos peranti yang digunakan.
Untuk maklumat tentang tetapan rangkaian peranti, rujuk manual peranti.
Mengesahkan tetapan fungsi pengesahan yang digunakan (jika anda boleh menggunakan fungsi pengesahan)
PENTING
Untuk memaparkan peranti dalam hasil penemuan melalui nama hosnya, anda perlu mendaftar peranti dalam DNS dan menetapkan carian DNS berbalik. Jika ia tidak didaftar, masa penemuan meningkat dan hasilnya adalah alamat IP. Untuk maklumat tentang tetapan DNS, rujuk manual peranti atau berbincang dengan pentadbir rangkaian anda.

Langkah Berjaga-jaga yang Harus Diambil Semasa Pemasangan

Pastikan item berikut apabila memasang.
Jika skrin memerlukan anda untuk membenarkan perubahan kepada komputer dipaparkan, benarkan perubahan.
Jika skrin Windows Security menunjukkan bahawa penerbit pemacu tidak dapat disahkan dipaparkan, benarkan pemasangan.
Untuk persekitaran yang pemacu telah dipasang, pemacu sedia ada dikemas kini apabila pemacu baharu dipasang.