Tentang Fail Readme

Langkah berjaga-jaga semasa memasang pemacu atau menggunakan pemacu telah ditulis dalam fail Readme.
Fail Readme disimpan di bawah nama berikut dalam folder pakej pemacu.
Readme_ms.hta
Juga, anda boleh merujuk fail Readme selepas memasang pemacu dengan prosedur berikut.
Klik menu Mula > [Semua aplikasi] > [Color Network ScanGear 2] > [Readme].
Jika [Semua aplikasi] tidak dipaparkan di atas aplikasi yang dipinkan pada menu Mula, sila gunakan prosedur berikut.
Klik menu Mula > senarai aplikasi > [Color Network ScanGear 2] > [Readme].