Menyahpasang Pemacu Pengimbas

Ini menerangkan prosedur untuk menyahpasang pemacu pengimbas.
Terdapat dua kaedah untuk menyahpasang: menggunakan fungsi penyahpasangan Windows dan menggunakan pemasang.

Prasyarat

Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
Paparan skrin [Desktop] (semasa menggunakan Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Prosedur

Untuk Menyahpasang Menggunakan Fungsi Windows

1.
Paparkan skrin penyahpasangan Windows.
Memaparkan daripada [Tetapan]
Paparkan [Aplikasi] (atau [Sistem]) > [Aplikasi dan ciri-ciri].
Memaparkan daripada [Panel Kawalan]
Paparkan [Atur cara-atur cara] > [Buang pemasangan atur cara].
2.
Pilih [Color Network ScanGear 2] → klik [Nyahpasang].

Untuk Menyahpasang Menggunakan Pemasang

1.
Mulakan pemasang pemacu.
2.
Klik [Seterusnya] dalam skrin mula penyahpasangan.
3.
Klik [Close].
Jika mesej yang menggesa anda untuk memulakan semula komputer anda dipaparkan, mengikuti arahan dalam mesej.

Topik Berkaitan