Mencari Manual

Apabila mencari manual menurut kaedah berikut, anda boleh menemui topik yang termasuk rentetan aksara yang anda cari.
Klik tab [] dalam kawasan menu → masukkan rentetan aksara untuk dicari → klik [].
Dalam senarai hasil carian yang dipaparkan, klik tajuk topik yang anda ingin paparkan.
Anda boleh mengurangkan julat topik carian dengan cara menentukan perkataan yang anda ingin cari.
Untuk mencari topik yang termasuk semua perkataan (carian AND)
Masukkan berbilang perkataan yang dipisahkan dengan jarak.
Untuk mencari topik yang termasuk ungkapan (carian ungkapan)
Masukkan ungkapan yang dikurungkan dalam tanda pembuka kata berganda ("").